Om tilstandsrapporter
Det er i ejendomshandel i dag blevet almindelig praksis, at køber anmoder om en tilstandsrapport. Rapporten er blevet en vigtig del af købers beslutningsgrundlag ved ejendomskøb.

Tilstandsrapporter udarbejdes i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995, som omhandler forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.
En tilstandsrapport er frivillig, men nødvendig, hvis sælger ønsker at fraskrive sig sit 20-årige mangelansvar for skader på ejendommen med en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport har en gyldighed på 6 måneder, hvorefter den kan fornys ved at den bygningssagkyndige genbesigtiger ejendommen.
Erhvervsejendomme og ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af loven.
Hvad er en tilstandsrapport?
Både sælger og køber har interesse i af få udarbejdet en tilstandsrapport. Den er nemlig en forudsætning for, at der kan indhentes tilbud på en ejerskifteforsikring. Det er sælgeren, der er pligtig til at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, og fremvise tilbudet til køber.
En ejerskifteforsikring dækker normalt forhold, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten.
Følgende karakterer benyttes som standard i tilstandsrapporten:
  • IB - Ingen bemærkninger
  • KO - Kosmetiske skade - Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
  • K1 - Mindre alvorlige skader - Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
  • K2 - Alvorlige skader - Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
  • K3 - Kritiske skader - Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.
  • UN - Bør undersøges nærmere - Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
Sælgers oplysninger til tilstandsrapporter
Som en integreret del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen, f.eks. om tidligere udførte reparationer samt viderebringelse af reel viden om skader, der måtte være på salgstidspunktet. Sælger er således ikke fritaget for sin loyale oplysningspligt.
Hvis du skal have udført en tilstandsrapport, har du mulighed for at udskrive et sælger oplysninsskema fra nedenstående link og udfylde mest muligt inden huseftersynet.

(Klik for Oplysningsskema for sælgere i forbindelse med bestilling af tilstandsrapport).
Yderligere oplysninger om ordningen kan hentes hos FEM Sekretariatet.
Til toppen