Energimærke
Energimærke/-plan udarbejdes i henhold til lov nr. 485 af 12. juni 1996, og omhandler fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger.

Udarbejdelse af Energimærke/-plan ved salg af fast ejendom er lovpligtig, og skal udarbejdes for alle énfamiliehuse, kædehuse, rækkehuse, ejerlejligheder m.v. samt øvrige boligejendomme under 1.500 m2.

Sælger er forpligtet til at bestille og betale for udarbejdelse af Energimærke/-plan. Såfremt køber ikke modtager Energimærke/-plan i f.m. køb af en ejendom, kan køber på sælgers regning lade Energimærke/-plan udarbejde.
Energimærke/-plan har en gyldighed på 3 år.

Energimærket har til formål at give køber overblik over ejendommens forbrug af varme, el og vand. Overblikket over ejendommens forbrug baseres på en beregning, hvor ejendommen opvarmes til 20 grader og bebos af en normal-forbrugende gennemsnitsfamilie.
Overblikket over ejendommens forbrug anføres i energimænger og kr.

I Energimærket anføres desuden den udledte CO2-mængde til atmosfæren.
Energiplanen indeholder forslag til forbedringer prioriteret rentabilitets-rækkefølge, herunder evt. forslag der ikke er rentable.

Sælgers oplysninger til energimærke
I f.m. energikonsulentens besigtigelse af ejendommen skal sælger afkrydse en skema angående forskellige forhold om ejendommen, så som nuværende energiforbrug, isoleringsmæssige forhold, alder af hårde hvidevarer m.v.
Du kan udskrive en oversigt over, hvad du bør oplyse i forbindelse med en energimærkning af en ejendom her: Boligejer.dk
Yderligere oplysninger om ordningen: Fem Sekretariatet
Blanket til kundetilfredshedsundersøgelse ..... klik her (Åbner i nyt vindue i PDF til mail)
Til toppen